Carl Nordlander

Aktivt styrelsearbete för att utveckla ägarledda företags verksamhet och styrning.

  • Stor vana vid styrelsarbete
  • Erfarenhet från företagsledande befattningar i näringslivet
  • Finansiell rådgivare vid företagsaffärer
  • Partner i Styrelseinstitutet

Nära och frekvent samarbete med ägare, styrelse och ledning som ordförande, ledamot eller ”Ordförande att hyra”.

Carl Nordlander LinkedIn Styrelseinstitutet

Nordlander Partners AB

Mob +46 70 710 41 31
carl.nordlander@nordpartners.se

Floragatan 2
Box 26 167
SE-100 41, Stockholm